Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Coachingu Edukacyjnego Lilianna Kupaj, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 32, 33- 113 Zbylitowska Góra, NIP: 873 147 32 37. Pani/Pan może się skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@szkolacoachingu.edu.pl lub telefonując pod numer 14 651 05 32. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie i celach związanych z realizacją usługi. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych osobowych. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.